Registr dlužníků přístup zdarma

Registr dlužníků

Vstup do registru
Vyhledat dlužníka
Výpis z registru

Ochrana osobních údajů

Novinky
Vymazat osobní informace z internetu
Seznam služeb

Osobní bankrot

Vypracovat bankrot
Stop exekucím
Podmínky

Protikorupční linka | trestní oznámení

Nahlásit trestný čin
Novinky
Přispět na boj proti korupci

Informace

Registry dlužníků jsou zřízeny primárně kvůli ochraně věřitelů před klienty, kteří neplní své závazky řádně a včas. Do registru dlužníků může být zapsaný nejenom občan (zaměstnanec), ale také podnikatel nebo firma – právnická osoba.

Navzdory poměrně hodně rozšířené představě, že se jedná pouze o závazky vzniklé půjčováním peněz, je realita odlušná. Do registrů se zapisují i ostatní dluhy, např. z nezaplaceného pojištění, leasingů, úhrad různých druhů energií, telefonních hovorů, nájmů a jiných dodávek služeb nebo dokonce i dluhy za neuhrazené zboží

Pokud je dlužník zapsaný do registru dlužníků, má to za následek zhoršení jeho bonity. Bonita je ukazatel toho, jak je dlužník schopen dostát svým závazkům. A právě bonita patří k hlavním kritériím při poskytování mnoha půjček a úvěrů, proto většina jejich poskytovatelů kontrolují své stávající, ale i budoucí klienty vregistru dlužníků. Jestliže v něm má zájemce o půjčku negativní zápis, může to znamenat zamítnutí žádosti spojené s finančním plněním.