Registr dlužníků přístup zdarma

Registr dlužníků

Vstup do registru
Vyhledat dlužníka
Výpis z registru

Ochrana osobních údajů

Novinky
Vymazat osobní informace z internetu
Seznam služeb

Osobní bankrot

Vypracovat bankrot
Stop exekucím
Podmínky

Protikorupční linka

Nahlásit trestný čin
Boj proti korupci
Přispět na boj proti korupci

Informace

Registry dlužníků jsou zřízeny primárně kvůli ochraně věřitelů před klienty, kteří neplní své závazky řádně a včas. Do registru dlužníků může být zapsaný nejenom občan (zaměstnanec), ale také podnikatel nebo firma – právnická osoba.

Navzdory poměrně hodně rozšířené představě, že se jedná pouze o závazky vzniklé půjčováním peněz, je realita odlušná. Do registrů se zapisují i ostatní dluhy, např. z nezaplaceného pojištění, leasingů, úhrad různých druhů energií, telefonních hovorů, nájmů a jiných dodávek služeb nebo dokonce i dluhy za neuhrazené zboží

Pokud je dlužník zapsaný do registru dlužníků, má to za následek zhoršení jeho bonity. Bonita je ukazatel toho, jak je dlužník schopen dostát svým závazkům. A právě bonita patří k hlavním kritériím při poskytování mnoha půjček a úvěrů, proto většina jejich poskytovatelů kontrolují své stávající, ale i budoucí klienty vregistru dlužníků. Jestliže v něm má zájemce o půjčku negativní zápis, může to znamenat zamítnutí žádosti spojené s finančním plněním.